--------------
fotografie: Karlijne Pietersma
KNEKELMAN EN DE TERRORISTEN, THEATER DE PLAATS 2008